Värmdö

Tjänstgör som röstmottagare i Värmdö den 5 september 2021

Den 5 september 2021 genomför Värmdö kommun en folkomröstning. Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba som röstmottagare i omröstningslokalerna på omröstningsdagen. 

Vi söker dig som är över 18 år, serviceinriktad och noggrann. Som röstmottagare bidrar du till att omröstningen går korrekt, tryggt och säkert till. Under dagen arbetar du med att ta emot röster, dela ut kuvert, placera ut röstsedlar, räkna förtidsröster och hålla allmän ordning i och runt omröstningslokalen. När lokalerna stänger kl. 20.00 ska rösterna räknas. Du bör räkna med att det blir en lång arbetsdag.

Du får arvode som röstmottagare och en obligatorisk utbildning. Vid utbildningen går vi igenom allt du behöver kunna inför omröstningsdagen. 

Välkommen att anmäla ditt intresse till oss! 

Genomförande av säker omröstning

Under rådande situation med den pågående pandemin följer vi kontinuerligt utvecklingen och planerar för olika scenarion. Vi förbereder även för att ni som röstmottagare ska kunna genomföra ert arbete på ett smittsäkert och tryggt sätt, detta genom att ge er en relevant utbildning samt om nödvändigt förse er med nödvändig skyddsutrustning, såsom exempelvis visir, munskydd och handskar. 

Behandling av dina personuppgifter

Vi behöver behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, e-postadress och adress, för att administrera din intresseanmälan och eventuellt uppdrag som röstmottagare samt för att kunna betala ut arvode till dig efter avslutat uppdrag.

Vi får uppgifter av dig och, om du får ett uppdrag, av Skatteverket. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för behandlingen är kommunens rättsliga förpliktelse att genomföra allmänna val. Dina uppgifter kommer att sparas i kommunens valadministrativa system och, om du får ett uppdrag, i kommunens personaladministrativa system. Får du ett uppdrag, kan vissa personuppgifter även sparas för arkivändamål. Om du endast anmäler intresse, raderas dina personuppgifter när ändamålet för behandlingen inte längre är uppfyllt.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med underbiträden för systemutveckling och förvaltning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med system inom kommunen och med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är valnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Dataskyddsombudet. Du når vårt dataskyddsombud på adress Dataskyddsombudet, Värmdö Kommun, 134 81 Värmdö eller dataskyddsombud@varmdo.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.


När du har fått en placering

Du som har fått besked om en plats i en omröstningslokal kan logga in under Min sida för mer information om ditt distrikt och din vallokal. Du loggar in med ditt Bank ID. Kontakta valkansliet under fliken Kontakt om du saknar tillgång till Bank ID.